Sunday, August 2, 2015

Golden Mango vs Orange Splash

"เปรียบเทียบ"
จัดมาให้ชมอีกสักรอบ ไหนๆดอกก็มาพร้อมกันแล้ว
ซ้าย มะม่วงทอง ขวา น้ำส้ม


ดูผ่านๆ ไม่แตกต่างเลย มาเดี่ยวๆคงแยกยาก


เจ้าน้ำส้มกลีบดอกจะอวบกว่า


มะม่วงทองกลีบจะเรียว


ดอกมาไม่พร้อมกันคงจะแยกลำบาก


มุมข้างเจ้าน้ำส้ม


มุมข้างมะม่วงทอง


หน้าตรงอีกสักภาพ


Z. Labuf. Summer Ice


เยอบีร่าจากประเทศเพื่อนบ้าน


สีแสงสด ดอกไม้โปรดของคุณแม่


ปิดท้ายวันนี้ด้วยว่านสี่ทิศสีแด๊งแดง


แล้วพบกันใหม่ค่ะ


No comments:

Post a Comment